Aktiviteter

Meningsfull vardag – stimulerande miljö

Aktiviteter under dagen skall utgå från den enskildes intresse, förmåga och önskemål och kan ske såväl enskilt som i grupp. Utbudet kan vara allt från att delta i vardagliga sysslor till musik, spel, promenader och utflykter. Anhöriga är alltid välkomna att delta i de aktiviteter eller arrangemang som anordnas.

Bevara det friska

Sjukgymnast och arbetsterapeut besöker våra boende varje vecka för att handleda medarbetare i ett rehabiliterande förhållningssätt samt utprova tekniska hjälpmedel när detta behövs.

Aktivitetsschema