Bo på KVS

Victum kännetecknas av följande

  • Vi utgår ifrån den enskildes behov, önskemål och förutsättningar för att ge en värdig och trygg vård och omsorg.
  • Vi ser vikten av att skapa en vardag som upplevs som meningsfull och hanterbar.
  • Vi är angelägna att den enskilde möts av engagerad och kunnig personal som med ödmjukhet och respekt strävar efter att skapa livskvalité med utgångspunkt från att varje människa är unik.

Victum är ett familjeföretag som startade 1995 med utbildning inom vård och omsorg. Idag har företaget vuxit och innefattar förutom två gymnasieskolor även tre vårdboende, i Ängelholm, Uppsala, samt i Enköping.
Våra verksamheter inom vård och omsorg driver vi på uppdrag av kommunen och enligt deras kvalitetsgarantier.
Vårdtagarnas behov, service och omvårdnad är grundstenar i verksamheten. All personal arbetar utifrån ett salutogent perspektiv vilket innebär att man arbetar med en helhetssyn, för att bevara och främja det friska samt tillgodose såväl de sociala som de medicinska behoven. Omsorgspersonalen består huvudsakligen av undersköterskor, som sköter den personliga omvårdnaden, aktiveringen, kontaktmannaskapet, städningen m.m. De utför även hälso-och sjukvårdsinsatser på delegering av omvårdnadsansvarig sjuksköterska, enligt de rutiner som är fastställda av företagets MAS. Hälso-och sjukvården omfattar allt från enkla insatser till vård i livets slut.
Eftersom vi också är ett utbildningsföretag vill vi prioritera utbildning och kompetens för våra medarbetare. Genom fortbildning av personalen kan vi säkra en hög kompetens inom området vård och omsorg.

Välkommen till Victum KVS

KVS
På KVS har du förutom ditt eget rum tillgång till våra gemensamma lokaler, det är vårt samlingsrum och matsal samt ett avslappningsrum som vi kallar ”Solsidan”. Vi har balkonger i olika väderstreck och fina promenadstigar runt i området. När du kommer till KVS med bil går det att parkera kostnadsfritt framför entrén. Kommer du med buss så är hållplatsen i närheten.

Inflyttningen
När kontrakt med kommunen är undertecknat så planeras inflyttningen gemensamt så att allt är förberett och fungerar så bra som möjligt. Ditt rum möblerar du med egna möbler förutom säng och sängbord som ingår. Vi hjälper dig gärna med råd när det gäller möblering och inflyttning. Till duschutrymmet behöver du ett duschdraperi samt tvättkorg och för städningen behövs dammsugare, mopp och hink. Nycklar till lägenheten kvitteras ut vid inflyttning. Hemförsäkring är viktigt att ha även när du bor hos oss och den tecknar du själv, tv-avgift står vi för och basutbud kommer att erbjudas kostnadsfritt. Önskar du telefon och dator på rummet står du själv för den installationen samt abonnemang.

Kontaktperson
Inför din inflyttning så får du besked om vem som blir din kontaktperson i personalen. Denna person har ett extra ansvar för att just du ska trivas hos oss och att du får dina behov tillgodosedda. Kontakta i första hand din kontaktperson när du har synpunkter och önskemål. Det är din kontaktperson som kan hjälpa dig med att ta hand om en handkassa om du önskar. Denna handkassa bör max innehålla 1000:-och ska räcka det ni önskar handla och ev fotvård och frisör.

Närstående
Har du god man, anhöriga eller andra närstående så är de alltid välkomna att besöka dig och vi tar även del av deras synpunkter och åsikter. Anhörigråd ordnas där samvaro och diskussioner kan erbjudas.

Tvätt och städ
Personalen hjälper dig med tvätt av kläder och sängkläder. Det är viktigt att du märker alla dina kläder, prata med din kontaktperson som ger dig råd kring detta. Det är bra om du tar med egen tvättkorg vid inflyttningen. Städning av rummet sker var 14:e dag.

Frisör och fotvård
Vi får besök av frisör och medicinsk fotvårdsterapeut regelbundet. Kontaktpersonen hjälper dig planera och boka en tid efter dina önskemål. Du betalar själv för besöket.
Sjuksköterska/Sjukgymnast/Arbetsterapeut
Dagtid finns alltid sjuksköterska på plats och kvällstid har vi sjuksköterska i beredskap. Sjuksköterskan hjälper till med medicinhanteringen, läkarkontakt och planeringen av dina omvårdnadsbehov. Sjukgymnast och arbetsterapeut finns på plats vissa tider i veckan och kontakt kan förmedlas via sjuksköterska.

Genomförandeplan
Tillsammans med din kontaktperson och ev dina närstående lägger vi upp en genomförandeplan som beskriver dina behov och vad du behöver hjälp med. Denna uppdaterar vi regelbundet tillsammans med dig så att du alltid kan påverka vilken vård du behöver. Den beskriver för personalen vilka önskemål och vilka rutiner du har och hur du önskar få din hjälp av vårdpersonalen. Levnadsberättelse är ett dokument som du tillsammans med dina närstående fyller i. Här har du möjlighet att beskriva viktiga delar av ditt liv som kan vara av vikt för oss att känna till när vi planerar din vård.

Aktiviteter och utevistelse
Utifrån dina intressen och behov erbjuder vi aktiviteter och underhållning kontinuerligt. Aktiviteterna kan vara individuella och i grupp beroende på de deltagande. Utevistelse är viktigt och därför erbjuder vi detta både i form av promenader men även på våra trevliga uteplatser.

Måltider
KVS får matleveranser från Dafgårds som erbjuder en god och varierad kost. Lunchen är en lite enklare måltid och på kvällen serveras middag med efterrätt. Kvalitet på maten är viktigt och vi strävar efter att använda ekologiska alternativ där det går. Kostråd har vi någon gång/år där du och dina närstående kan ta upp synpunkter kring måltiderna. Högtider och helger firas lite extra med god mat och dryck.

Kontrakt och ekonomi
Ditt kontrakt på lägenheten skriver du med kommunen. Det är också de som debiterar hyra och övriga kostnader för ditt boende. Har du frågor kring detta vänd dig till Ängelholms kommun.

Övrigt
Enligt den lagstiftning som vi följer har alla våra boende rätt till skäliga levnadsförhållande. Upplever du att du saknar något i den vård vi erbjuder så finns det möjligheter att ansöka om ökade insatser enligt socialtjänstlagen. Ta kontakt med din biståndshandläggare om du önskar diskutera detta. Har du övriga synpunkter eller frågor kring den vård vi bedriver så går det också bra att kontakta Socialnämnden i kommunen. Givetvis vill vi gärna i första hand kunna hjälpa dig direkt, så kontakta oss gärna!

Synpunkter/Klagomål
Vi tar gärna emot synpunkter från både dig och dina närstående. Det är viktigt för oss att kunna ta del av åsikter för att kunna utveckla vården ytterligare. Prata med din kontaktperson, verksamhetschef eller sjuksköterska i första hand. Blankett för synpunkter och klagomål finns i entrén.